Maskinpark

R-3

Denna maskin används för större delen av vår produktion. Här valsar vi alla dimensioner mellan 250mm upp till 1000mm i diameter. För att se en specificerad kapacitet kan ni klicka på länken nedan.
Kapacitetstabell

R-4S

Denna maskin används för valsning större dimensioner samt grövre material. Vi valsar dimensioner från 600mm upp till 10000mm. För att se en specificerad kapacitet kan ni klicka på länken nedan.
Kapacitetstabell