Maskinpark

R-72-S

Denna maskin använder vi för att valsa grövre material samt balk. Här valsar vi från diameter 800mmoch uppåt. För att se en specificerad kapacitet kan ni klicka på länken nedan.

Kapacitetstabell

R-4S

Denna maskin används för valsning större dimensioner samt grövre material. Vi valsar dimensioner från 600mm upp till 10000mm. För att se en specificerad kapacitet kan ni klicka på länken nedan.
Kapacitetstabell

R-3

Denna maskin används för större delen av vår produktion. Här valsar vi alla dimensioner mellan 250mm upp till 1000mm i diameter. För att se en specificerad kapacitet kan ni klicka på länken nedan.
Kapacitetstabell

SR-1

Denna maskin använder vi för att valsa mindre dimensioner samt klenare material. De vanligaste dimensionerna är av material är 25×5, 30×6 samt 40×6. De diametrar vi tillverkar i denna varierar från 100mm till 300mm. För att se en specificerad kapacitet kan ni klicka på länken nedan.

Kapacitetstabell